"เจอดี-มีคลิป" อย่างนี้ต้องลาออก!! ศิริชัยเผย ผมไม่ต้องการ ตำแหน่งที่ปรึกษาศาลฎีกา ผมต้องการลาออก

Publish 2017-07-18 16:55:48

จากรายงานในที่ประชุมวันที่ 12 ก.ค.60นั้น นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ซึ่งเป็นประธานการประชุม ได้มีคำสั่งเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง สืบเนื่องจากกรณีที่ “นายศิริชัย วัฒนโยธิน” ประธานศาลอุทธรณ์ ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา เนื่องจากคุณสมบัติไม่เหมาะสมจากเหตุของการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีต้นเรื่องมาจากรายงานความเห็นการกลั่นกรองคุณสมบัติโดยคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมนั้นนอกจากการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ที่ประชุม ก.ต. ยังได้มีมติโยกย้ายนายศิริชัยจากตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ซึ่งอาวุโสเป็นรองอันดับหนึ่งรองจากประธานศาลฎีกา ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา โดยตำแหน่งนี้ไม่เคยมีมาก่อน ต้องนำเข้าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม หรือ “กบศ.” เพื่อพิจารณาเปิดตำแหน่งนี้


โดยในวันนี้ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ศาลอุทธรณ์ นายศิริชัย ได้ออกมาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนว่า ที่ลาออกเพราะว่าผม ถอยออกมาไม่รู้จะถอยยังไงแล้ว เนื่อง จากการแต่งตั้งผม ให้เป็นที่ปรึกษา ศาลฎีกา นั้นมันไม่ชอบมาพากล เหมือนจะบีบ ผมโดยทางอ้อม เพราะว่าตำแหน่งที่ปรึกษาศาลฎีกา มันไม่เคยมีมาก่อน มันเป็นการตั้งขึ้นมาในครั้งนี้เป็นครั้งแรก  เพราะตามข้อเท็จจริง ถ้าเกิด ประธานศาลฎีกา ไม่มี หรือ ไม่อยู่ คนที่มาทำหน้าที่ต่อ ก็คือรองประธานศาลฎีกา เป็นคนรักษาการแทนอยู่แล้ว จะให้ที่ปรึกษามาทำหน้าที่แทนได้อย่างไร มันไม่ใช่ และจะให้ผมลาออก จากประธานศาลอุทธรณ์ มารับที่ปรึกษาศาลฎีกา เหมือนจงใจจะเอาผมไปเข้วงขว้าง ไม่ให้มีอำนาจ เพื่อเปิดโอกาส คนที่จะหาผลประโยชน์เข้ามาแทน ผมยอมไม่ได้ ยังไง ผมต้องได้เป็นประธานศาลอุทธรณ์ ต่อไป ถ้าไม่ให้ ผมจะลาออก ผมทำงานมาเกือบ 30 ปี ไม่เคยทำอะไรผิด ทำตามความยุติธรรมมาโดยตลอด  นาย ศิริชัย กล่าว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน