ไม่เอาศักดิ์ศรีมาแลก!! โฆษกศาลยุติธรรม แถลงชัดมติตุลาการโปร่งใส ปม "ศิริชัยชวดปธ.ศาลฎีกา" ยันไร้การเมืองเอี่ยว!?!(คลิป)

Publish 2017-07-19 15:54:31

นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม ได้แถลงชี้แจงข้อเท็จจริง กรณี นายศิริชัย วัฒนโยธิน ลาออกจากประธานศาลอุทธรณ์ ว่า ที่นายศิริชัย อ้างว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการกลั่นกรองเสนอชื่อขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา ในเรื่องนี้เป็นดุลยพินิจของ อนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(อ.ก.ต.) 21 ท่าน และ คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ(ก.ต.) 15 ท่าน ซึ่งมีเสียงข้างมาก เห็นว่าคุณสมบัติของ นายศิริชัย ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ได้ยืนยันว่า ดุลยพินิจของ อ.ก.ต. และ ก.ต. แต่ละบุคคล  ไม่มีเรื่องของหารเมืองเข้ามาแทรกแซงอย่างแน่นอน เพราะตุลาการแต่ละท่านมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐาน 

 


ส่วนที่ได้กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา ขึ้นมา นั้นตามระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ก.ต.มีอำนาจออกประกาศกำหนดตำแหน่งขึ้นมาใหม่ได้ และเมื่อได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา แล้ว แม้นายศิริชัย  จะไม่รับตำแหน่งดังกล่าว และยังไม่มีการเสนอใคร แต่ก็ยังต้องมีตำแหน่งดังกล่าวไว้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน