สหภาพบินไทย ออกโรงค้านแนวคิดฟื้นฟู ก.คลังลดสัดส่วนถือหุ้น เจ้าจำปีขยายงดบินต่ออีก 1 เดือน

สหภาพบินไทย ออกโรงค้านแนวคิดฟื้นฟู ก.คลังลดสัดส่วนถือหุ้น เจ้าจำปีขยายงดบินต่ออีก 1 เดือน

Publish 2020-05-18 14:21:51


ถึงแม้ว่าจะมีความคืบหน้าในระดับสำคัญ  หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)  ที่มี  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมตรี  และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบให้บมจ.การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ภายใต้ พ.ร.บ.ล้มละลาย แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือไม่  และแนวทางการกอบกู้วิกฤตสายการบินแห่งชาติในอนาคต จะออกมาในรูปแบบไหน อย่างไร  จากสารพัดปัญหาที่หมักหมมมานานหลายยุคสมัยรัฐบาลในอดีต

 

(คลิกข่าวประกอบ  :  มติคนร.ไฟเขียวนำบินไทย เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ นายกฯย้ำไม่ใช่ล้มละลาย ดร.สามารถเปลือยขาดทุนปริศนา? )   ล่าสุด   สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ได้ออกแถลงการณ์   เรื่อง จุดยืนของสหภาพฯ ในเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และ คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา ซึ่งจากการติดตามความคืบหน้า ล่าสุดของแผนฟื้นฟูฯ ที่ มีสองประเด็นหลักคือ 


1.เสนอให้บริษัทการบินไทย ใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบรรจุอยู่ในกฎหมายล้มละลาย  โดยผ่านกระบวนการศาลล้มละลายกลาง  โดยสหภาพฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว และเชื่อมั่นว่า ข้อเสนอนี้ จะส่งผลดีกับบริษัทการบินไทยที่จะฟื้นฟูได้จริงและสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลกำไรดีกว่าเดิม

 

2.ประเด็นที่กระทรวงคมนาคม เสนอให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือครองหุ้น ลง 2% นั้น สหภาพฯ ขอแสดงจุดยืนคัดค้าน ข้อเสนอดังกล่าวของกระทรวงคมนาคม เนื่องจาก การบินไทยกำลังเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการโดยกระบวนการทางศาล ดังนั้นการที่กระทรวงการคลังจะลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในเวลานี้ อาจส่งผลให้เจ้าหนี้ยื่นคัดค้านการร้องขอต่อศาลในการขอฟื้นฟูกิจการ โดยอาศัยบทบัญญัติในกฎหมายล้มละลายได้ เนื่องจากการที่บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ และ/หรือขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน ทั้งในและต่างประเทศ 
 เจ้าหนี้และนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัทฯได้ ก็โดยอาศัยสถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจของบริษัทฯ ดังนั้นการลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลัง ในช่วงที่บริษัทๆกำลังจะเข้าแผนฟื้นฟูๆ จึงเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของบริษัทๆในสายตาของเจ้าหนี้และนักลงทุน

 

และการลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังลงเหลือต่ำกกว่า 50% จะส่งผลทำให้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยถูกยุบไปตามกฎหมาย (พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543) ซึ่งจะส่งผลทำให้พนักงานของบริษัทฯไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มกรองแรงงานในช่วงการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูๆ ซึ่งในแผนฟื้นฟูๆ จะต้องมีการปรับลดพนักงาน ลด หรือยุบ บางตำแหน่งงาน รวมถึงลดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆบางประการของพนักงาน 

 

ดังนั้นการลดสัดส่วนหุ้นของคลังในช่วงนี้ จึงอาจทำให้ถูกมองได้ว่ารัฐไม่มีความจริงใจในการสนับสนุนการคุ้มครองแรงงานตามวิถีทางของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และเลือกปฏิบัติในแนวทางที่ไม่คำนึงถึงสิทธิของลูกจ้าง  สหภาพฯ จึงไม่เห็นด้วยในการลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังและจะคัดค้านจนถึงที่สุด

 

 

ขณะเดียวกันทาง บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)  ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร  ก็ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งว่าตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีคำสั่งขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น บริษัท การบินไทย จึงมีความจำเป็นต้องขยายเวลาหยุดทำการบินชั่วคราวต่ออีก 1 เดือน ในเดือนมิถุนายน 2563

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและประเมินสถานการณ์ เพื่อกลับมาทำการบินทันทีเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง โดยบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์จากทั่วโลกอย่างใกล้ชิด และยังพิจารณามาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของแต่ละประเทศ มาตรการปิดประเทศ (Lock Down) และความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้มีแผนเตรียมความพร้อมในการให้บริการไว้แล้ว และจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

 

อย่างปัจจุบัน บริษัทฯ  ยังคงทำการบินในเที่ยวบินพิเศษในเส้นทางระหว่างประเทศเพื่อรับคนไทยกลับบ้าน รวมทั้งให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย

 

 

ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้โดยสารตรวจสอบหรือติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการ ได้ที่เว็บไซต์  thaiairways.com  หรือช่องทาง Social Media อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ ได้แก่ เฟซบุ๊ก: facebook.com/ThaiAirways , Line Official: @ThaiAirways, Twitter: @ThaiAirways และ Instagram: thaiairways
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน