เอ็น. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ สร้างชื่อให้คนไทย ถูกคัดเลือกเป็นสมาชิก IAPCO รายแรกของปท.

เอ็น. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ สร้างชื่อให้คนไทย ถูกคัดเลือกเป็นสมาชิก IAPCO รายแรกของปท.

Publish 2020-07-21 21:56:36


บริษัท เอ็น. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด (N.C.C. International Events Co,.LTD.) หนึ่งในผู้นำการจัดงานประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก  ภูมิใจได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ   “สมาคมผู้จัดประชุมอาชีพนานาชาติ หรือ IAPCO”   ในฐานะบริษัทจัดการประชุม (Professional Conference Organiser) รายแรกของประเทศไทยเผยความสำเร็จที่ผ่านมา   ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบริหารจัดงานประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญหลายครั้งด้านIAPCOย้ำใช้หลักเกณฑ์เข้มเลือกNCCIEร่วมเป็นสมาชิกพร้อมชูศักยภาพครบทุกด้าน
 ทั้งนี้ คุณพีรพรรณ อังคสุโข  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด (NCCIE) กล่าวว่า จากประสบการณ์การทำงานกว่า 18 ปี  บริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการจัดประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญหลายครั้งและได้รับการยอมรับในด้านการให้บริการหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุมระหว่างประเทศการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการแสดงสินค้าโดยบริษัทฯให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น ทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดงานและผู้ร่วมงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติเสมอมา

 


 สำหรับจุดแข็งของบริษัท  NCCIE  คือ   การจัดงานที่ครบวงจรและหลากหลายรูปแบบ   ตั้งแต่ร่วมประมูลสิทธิ์การจัดงานการจัด   Hybrid Meeting   ด้านระบบลงทะเบียน   ด้านเลขาธิการการวางแผนทางการเงิน    การประชาสัมพันธ์และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่น   เพื่อทำให้ทุกการประชุมประสบความสำเร็จสูงสุดอันนำไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ   โดยในปี  2563    บริษัทฯได้รับการคัดเลือกจาก“สมาคมผู้จัดประชุมอาชีพนานาชาติ หรือ IAPCO(International Association of Professional Congress Organisers)”   ให้เป็นสมาชิกผู้จัดประชุมอาชีพ(Professional Conference Organiser) รายแรกของประเทศไทย


รวมถึงเป็นที่ทราบกันดีในธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ ว่า  IAPCO  มีระบบการตรวจสอบคุณภาพและการคัดเลือกที่เข้มงวดเป็นอย่างมาก  ดังนั้นการที่  NCCIE ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของ IAPCOจึงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติด้านความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อจัดการการประชุม รวมไปถึงการดำเนินงานที่ควรค่าแก่การลงทุนที่มั่นคง และยึดมั่นในจรรยาบรรณ 

 

 

ทางด้าน  ซาราห์ สตอเรีย-พิวจ์   ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สมาคมผู้จัดประชุมอาชีพนานาชาติ (Sarah Storie-Pugh Operations Director, IAPCO) กล่าวว่า  เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา “สมาคมผู้จัดประชุมอาชีพนานาชาติ หรือ (International Association of Professional Congress Organisers – IAPCO)” ได้แถลงแสงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด (NCCIE) เข้าเป็นสมาชิกใหม่รายแรกของประเทศไทย การได้เข้าเป็นสมาชิกนั้น ถือว่าเป็นอีกก้าวความสำเร็จที่สำคัญยิ่งของบริษัทฯ

 

 

เนื่องด้วย IAPCO มีหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อเป็นการสร้างและคงไว้ซี่งมาตรฐานด้านคุณภาพสูงสุดของสมาชิก IAPCOบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจึงต้องมีคุณภาพสูงในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ประวัติการทำงาน ความไว้วางใจจากผู้จัดงานและผู้ร่วมงาน ความโปร่งใสทางบัญชี เป็นต้น และการได้รับเลือกเป็นสมาชิกในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของบริษัท NCCIE ที่ได้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานดังกล่าว 

 

“อย่างไรก็ตามการที่มีสมาชิกรายแรกจากประเทศไทยนับเป็นเรื่องที่ดียิ่งสำหรับ IAPCO อีกทั้งเรายังคาดหวังที่จะได้พบผู้จัดประชุมอาชีพรายใหม่ๆในประเทศไทยเพราะจุดมุ่งหมายของเรา คือการเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพและให้ความรู้ เพื่อส่งต่อการจัดงานประชุมที่ประสบความสำเร็จอย่างมีมาตรฐาน”

 

“สำหรับการดำเนินงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา NCCIE ได้สร้างผลงาน และได้รับความไว้วางใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนในฐานะผู้จัดงานประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญ  อาทิเช่น  การจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562โดยบริษัทได้รับเลือกจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในปี 2562นับเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทฯได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสำเร็จ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมอาเซียนในปี 2562

 

 

. The 34th Congress of Asia-Pacific Academy of Ophthalmology (APAO 2019) งานประชุมเชิงวิชาการด้านจักษุวิทยาระดับเอเชีย-แปซิฟิก ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจักษุแพทย์และผู้เชี่ยวชาญกว่า 6,000 คน พร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาจัดแสดงในโซนนิทรรศการอีกด้วย
.  IEEE PES Grand International Conference and Exposition Asia (IEEE PES GTD Asia 2019) หรืองานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติด้านไฟฟ้าและพลังงาน ได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาจัดในเอเชีย โดยเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรก มีผู้ร่วมประชุม สัมมนา และชมนิทรรศการ จากหน่วยงานหรือองค์กรชั้นนำด้านไฟฟ้าและพลังงานกว่า 10,000 คน”

 

ในตอนท้าย คุณพีรพรรณ  กล่าวว่า เหล่านี้เป็นผลงานที่  NCCIE มุ่งมั่นที่จะจัดงานประชุมที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจสูงสุด  อีกทั้งบริษัทฯยังมีโครงข่ายพันธมิตร ที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานจัดการประชุมระหว่างประเทศสำคัญต่างๆ อีกด้วย โดยทางบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมของบุคคลากร องค์กร เพื่อรองรับการสรรค์สร้างงานประชุมและงานอีเว้นต์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติตามมาตรฐานการจัดงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน