เตรียมควักเงินเพิ่ม !! เรือคลองแสนแสบปรับขึ้นระยะละ  1 บาท เริ่ม 27 ม.ค.นี้

เตรียมควักเงินเพิ่ม !! เรือคลองแสนแสบปรับขึ้นระยะละ 1 บาท เริ่ม 27 ม.ค.นี้

Publish 2018-01-25 13:25:33

กรมเจ้าท่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีประกาศ เรื่องปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามช่วงราคาน้ำมันดีเซลเนื่องจากน้ำมันดีเซลขายปลีกมีอัตราเกิน 27.01 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการฯ กรมเจ้าท่าจึงประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของเรือโดยสารในคลองแสนแสบ โดยใช้อัตราที่ 4 ราคาน้ำมันดีเซลระหว่าง 27.01-29.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 10-12-14-16-18-20 (ตามระยะ) (บาท/คน) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2561 เป็นต้นไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน