ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ ปลดบุคคลนามสกุลดัง ณ ป้อมเพ็ชร์ จากล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ ปลดบุคคลนามสกุลดัง ณ ป้อมเพ็ชร์ จากล้มละลาย

Publish 2020-05-12 19:59:33


วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลาย ระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ว่าศาลล้มละลายกลางได้ พิพากษาให้ นางกัลยาณี ณ ป้อมเพ็ชร หรือ ณ ป้อมเพ็ชร์ จําเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 นั้น
 
ต่อมาศาลมีคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากล้มละลายไว้ บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นางกัลยาณี ณ ป้อมเพ็ชร หรือ ณ ป้อมเพ็ชร์ ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;