ชุมชนคันนายาว ทวงคืน บึงคู้บอน แก้มลิงรับน้ำ ให้คน กทม.

ชุมชนคันนายาว ทวงคืน บึงคู้บอน แก้มลิงรับน้ำ ให้คน กทม.

Publish 2020-06-19 14:49:30


วันที่ 17 มิ.ย. 63  ตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่รอบบึงรับน้ำ (แก้มลิง) คู้บอน ได้ร่วมประชุมกับนายชูชาติ  พุ่มน้อย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตคันนายาวและคณะตัวแทนจากสำนักระบายน้ำ  ตัวแทนจากสำนักการโยธา (ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)  ตัวแทนจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง  และตัวแทนเจ้าของที่ดิน  กรณีพื้นที่โครงการบึงรับน้ำ (แก้มลิง) คู้บอน  เขตคันนายาว  ซึ่งอยู่ในระหว่างการรออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเพื่อจัดทำเป็นพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง)

 

 สืบเนื่องจากการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ยื่นครั้งที่ 2)  ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน  ที่ผ่านมา  เพื่อให้ผู้ว่าฯ ใช้อำนาจบังคับบัญชาสูงสุดของกรุงเทพมหานครเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  สำนักระบายน้ำ  สำนักการโยธาฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  สำนักงานเขตคันนายาว  และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง  ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เตรียมประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเวนคืนที่ดินจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน และกำหนดมาตรการในการคุ้มครองพื้นที่เตรียมประกาศฯ  ทั้งนี้ก่อนหน้านี้  ตัวแทนชาวบ้านได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน ผังบริเวณการจัดทำพื้นที่แก้มลิงคลองคู้บอน ตามที่สำนักการระบายน้ำได้กำหนดขอบเขตรูปแบบโครงการ  พบว่าที่ดินในพื้นที่โครงการบึงรับน้ำคลองคู้บอนบางส่วนมีเอกชนนำดินเข้ามาถมและปรับหน้าดิน  รวมทั้งทำถนนเข้าถึงที่ดิน  ที่ดินบางแปลงมีการยื่นรังวัดแบ่งแยกโฉนดเป็นแปลงย่อย และยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินไว้แล้ว หากปล่อยให้มีการดำเนินการดังกล่าวต่อไปอีกอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของที่ดินหรือบุคคลภายนอกที่รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในภายหลังที่ต้องเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน  รวมถึงส่วนราชการอาจต้องจ่ายเงินค่าชดเชยในการเวนคืนที่ดินที่สูงเกินความจำเป็น 

 

 ต่อมา นายชูชาติ  พุ่มน้อย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตคันนายาว  นำตัวแทนจากสำนักระบายน้ำและสำนักการโยธา  กรุงเทพมหานคร  ได้ลงพื้นที่ ปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบึงรับน้ำ (แก้มลิง) คู้บอน  เขตคันนายาว  ว่าอยู่ระหว่างการเสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน  2 จุดคือ  กำแพงหมู่บ้านปัญญาอินทรา P. 1  (ติดคลองคู้บอน)  ถนนปัญญาอินทรา  และในบริเวณหมู่บ้านเสนาพาร์ควิลล์  ถนนคู่ขนานวงแหวนตะวันออก  รวมทั้งจะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในประกาศของเว็บไซด์และเฟซบุ๊กของสำนักงานเขตคันนายาวต่อไป

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน