The Givers Network เครือข่ายผู้ให้ระดับสากล ร่วมจุดประกายสังคมแห่งการให้ “ให้ด้วยกัน...ยิ่งให้ได้ไกล”

The Givers Network เครือข่ายผู้ให้ระดับสากล ร่วมจุดประกายสังคมแห่งการให้ “ให้ด้วยกัน...ยิ่งให้ได้ไกล”

Publish 2019-10-01 17:48:03


30 กันยายน 2562, กรุงเทพฯเครือข่ายผู้ให้ The Givers Network เตรียมจัดงานประชุมประจำปีครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 ตุลาคม นี้ที่ประเทศไทยภายใต้แนวคิด 'ให้ด้วยกัน...ยิ่งให้ได้ไกล Together we can give better’ เพื่อรวมพลังการให้ของผู้ใจบุญและองค์กรการกุศล ร่วมกันตอบโจทย์ปัญหาสังคมได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“การให้ร่วมกันนั้นเป็นเคล็ดลับในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัด ทำให้สามารถเข้าถึงบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือได้ทั่วถึงกว่า” กล่าวโดย ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งเครือข่าย The Givers Network ร่วมกับ Asia Philanthropy Circle (APC) และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN)

“The Givers Network เป็นเวทีสำหรับองค์กรการกุศลและผู้ให้ได้ร่วมกันขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ” ดร. วิทย์ กล่าว

 “ทั่วโลกมีการบริจาคเพื่อการกุศลมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ (หรือกว่า 1.5 แสนล้านบาท) ในแต่ละปี แต่กลับยังคงมีคนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้มากถึง 1 คนในประชากรทุกๆ 10 คน และทุกๆ 10 คนจะมี 1 คนที่อยู่ในสภาพยากจนข้นแค้น โดยในปีนี้อาจมีเด็กมากถึง 6 ล้านคน ต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้หากรับวัคซีนเพียงพอ ซึ่งชี้ชัดว่าการให้ที่มากมายในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถขจัดให้ปัญหาหมดไปได้”

 

 

 

The Givers Network ร่วมสร้างสรรค์การให้ที่หวังผลได้มากขึ้น ด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิด แบ่งปันทรัพยากรและข้อมูล บนหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1. เห็นถ่องแท้ (ถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือ)  2. เข้าใจจริง (เพื่อพัฒนาแนวทางการให้ที่เกิดผลยิ่งกว่า) และ 3. ให้อย่างเกิดผล (สู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่กว่า) 

“เราเปิดรับทุกคนมาร่วมกันใส่ใจดูแลผู้คนและโลกใบนี้ มาร่วมค้นหาโอกาสใหม่ๆในการให้และค้นพบแนวทางใหม่ๆในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่มากขึ้นไปด้วยกันที่เว็บไซต์ The Givers Network งานสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปียังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ให้ได้พบปะและรับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างการให้ของบุคคลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ในหลากหลายมิติ”

สำหรับงานสัมมนาประจำปีของ The Givers Network ในปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.การดี เลียวไพโรจน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และวิทยากร 5 ท่านที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของการให้ที่สร้างพลังบวกและแง่คิดแก่ผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ให้และผู้คนที่ทำงานด้านการกุศล

“กรุงเทพถูกเลือกเป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนภาพของสังคมผู้ให้ในเอเชียที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมิตรไมตรีและความเอื้ออาทรต่อสังคม เราจึงได้พบกับองค์กรและบุคคลจำนวนมากที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ The Givers Network จึงทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการทำงานร่วมกันของผู้ให้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มากยิ่งขึ้น” ดร. วิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

 

วิทยากรทั้ง 5 ท่านที่จะมาจุดประกายสังคมแห่งการให้ “ให้ด้วยกัน...ยิ่งให้ได้ไกล Together we can give better”  นำโดย

มร.บิลล์ โซเมอร์วิลล์ เจ้าของสูตรสำเร็จ “การให้” ง่ายๆที่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

ด.ญ.ระริน สถิตธนาสาร (น้องลิลลี่) นักสิ่งแวดล้อมรุ่นจิ๋ว กับภารกิจกอบกู้โลก

คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะมีบทบาทไหนในสังคม

นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ หมอชนบทที่คุณค่าของทุกชีวิต คือความหมายของ 27 ปีแห่งความเสียสละ

ด.ญ.ไหน แซ่เติ๋น เด็กหญิงธรรมดาที่ต้นทุนในชีวิตไม่ใช่ข้อจำกัดของการให้

ข้อมูลเพิ่มเติม The Givers Network https://youtu.be/k1L4BWAKRY4  

สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่ https://giversnetwork.org/

#TheGiversNetwork #IamAGiver

####

เกี่ยวกับ The Givers Network

The Givers Network เปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 15 กันยายน 2561 ในงานประชุม The Givers Network 2018, Bangkok

"Together we can give better ให้ด้วยกัน ยิ่งให้ได้ไกล" ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน “ให้” 3 ข้อ คือเห็นถ่องแท้ (ถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือ) - เข้าใจจริง (เพื่อพัฒนาแนวทางการให้ที่เกิดผลยิ่งกว่า) -ให้อย่างเกิดผล (สู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่กว่า) 

 

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ :

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ)

ทีมประชาสัมพันธ์ The Givers Network

วรดนู นิมมิต (ทิมมี่)                                  M: +66 81 309 7799      E: [email protected]

มลทิพย์ เจนธรรมพัฒน์ (แอ๊งจี้)                   M: +66 95 952 3942      E: [email protected]

นภัสร์ชนันท์ ศรีนวลดี (พิม)                        M: +66 86 959 6171      E: [email protected]