เปิดตำนาน!! วัดพระนางสร้าง เมืองถลาง ร่องรอยปาฏิหาริย์แห่งพระนางเลือดขาว เผย..ท้าวเทพกระษัตรีใช้เป็นค่ายระดมพลต่อสู้กับพม่า จนได้รับชัยชนะ

เปิดตำนาน!! "วัดพระนางสร้าง" เมืองถลาง ร่องรอยปาฏิหาริย์แห่งพระนางเลือดขาว เผย..ท้าวเทพกระษัตรีใช้เป็นค่ายระดมพลต่อสู้กับพม่า จนได้รับชัยชนะ

Publish 2017-10-30 15:08:38


             จากกกรณีร้อนในโลกออนไลน์ ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึง พระหน้าวัดพระสร้าง ในจังหวัดภูเก็ต ที่มีลักษณะที่แปลกตา และมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เรื่องที่เถียงกันว่า แท้จริงแล้ว พระพุทธรูปดังกล่าว จะสร้างออกมาในอริยาบถไหนกันแน่ จะนั่งหรือยืน ก็เป็นที่โต้เถียงกันในโลกออนไลน์ เจ้าอาวาสวัดดัง ได้เปิดเผยว่า สร้างพระหลวงพ่อแช่มสูง ๓๕ เมตร สูงใหญ่ที่สุดในโลกตามแบบที่วางไว้ เพื่อต้องการให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว รับว่า พบท่อนบนเล็กกว่าปกติทำให้ดูไม่สมส่วน ย้ำไม่เจตนาทำให้ผิดเพื้ยนแต่อย่างใด และที่น่าสนใจไปมากกว่านั้น นั่นก็คึือตำนานของวัดแห่งนี้ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย วัดพระนางสร้างเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองวัดหนึ่งของถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นที่เคารพสักการะทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ผู้สนใจสามารถเข้าสักการะและเยี่ยมชมได้ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม             สำหรับ วัดพระนางสร้างเป็นวัดเก่าแก่มีมานานแล้ว เชื่อกันว่าสร้างก่อนพม่าเข้าทำศึกเมืองถลาง พ.ศ. ๒๓๒๘ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า พระนางเลือดขาวเป็นผู้สร้างวัด พระนางเลือดขาวเป็นผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก เป็นมเหสีของเจ้าผู้ครองนคร แต่ถูกคนใกล้ชิดกลั่นแกล้งว่ามีชู้ จึงต้องโทษประหารชีวิต แต่พระนางเลือดขาวขอไปนมัสการพระบรมธาตุที่ลังกาก่อน คณะของนางเลือดขาวลงเรือไปถึงลังกา เมื่อกลับมาได้นำพระพุทธรูปและโบราณวัตถุหลายอย่างมาด้วย ตอนเดินทางกลับพระนางเลือดขาวได้แวะพักที่เกาะถลาง แล้วสร้างวัดไว้เป็นที่ระลึก ปลูกต้นประดู่และต้นตะเคียน พร้อมทั้งนำของมีค่าทางพุทธศาสนาเช่นพระพุทธรูปฝังไว้ในเจดีย์ด้วย ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวัดพระนางสร้าง เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงออกเดินทางกลับไปยังเมืองตน

 

           วัดพระนางสร้างเป็นวัดสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในเมืองภูเก็ต และยังเป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งศึกถลาง พ.ศ.๒๓๒๘ ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร วีรสตรีไทยที่ป้องกันเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกได้ในสงครามเก้าทัพ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท้าวเทพกระษัตรี มีชื่อเดิมว่า "ท่านผู้หญิงจัน" ท้าวศรีสุนทร เป็นน้องมีชื่อเดิมว่า "คุณมุก" ทั้งสองเป็นบุตรีของจอมรั้งเจ้าเมืองถลาง ได้ใช้วัดพระนางสร้างเป็นสถานที่ ตั้งค่ายระดมพลเข้าต่อสู้กับพม่า ในสมัยสงครามเก้าทัพ จนสามารถขับไล่พม่าออกไป รักษาเมืองถลางไว้ได้ นอกจากนี้ภายในอุโบสถเก่าแก่ยังเป็น ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดีบุกที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก ๓ องค์เรียกว่า "พระในพุง" หรือ "พระสามกษัตริย์" ซึ่งอยู่ในพระอุทรของพระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ ๓ องค์อีกชั้นหนึ่ง ในบริเวณใกล้ๆ ทางเข้าอุโบสถ  เราจะพบศพหลวงพ่อเซี่ยม (หลวงพ่อใบ) อยู่ในตู้กระจก ซึ่งศพของท่านไม่เน่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง

 

           นอกจากโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในวัดแล้ว อุโบสถหลังใหม่ของวัดยังสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง ผสมผสานศิลปะของไทยและจีน ผนังด้านนอกเป็นสีชมพูและฟ้า ส่วนระเบียงคดประดับไปด้วยสัตว์หิมพานต์สีทองสวยงาม เหนือระเบียงคดเป็นกลีบบัวคว่ำบัวหงายรอบด้าน โดยมีพญานาค ๕ เศียรเลื้อยอยู่บนกลีบบัว ประตูเข้าระเบียงคดด้านหน้าทำเป็นพระพุทธรูปบิณฑบาต เหนือซุ้มประตูมีหน้าบันรูปช้างสามเศียรสีทอง รอบพระอุโบสถมีลานประทักษิณ เสาภายในระเบียงคดแต่ละต้นทำเป็นมังกรสีทองพันเสา นอกจากนี้ ยังมีประติมกรรมทวารบาลรูปยักษ์ถือปืนเฝ้าอยู่ด้านนอกด้วย

           อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสภาพพื้นที่โดยรอบอาคารโบราณสถาน โดยเฉพาะรอบอุโบสถ เจดีย์ และหอระฆัง มีการสร้างสิ่งก่อสร้าง พระพุทธรูป และรูปเคารพต่างๆ ทั้งในศาสนาพุทธเถรวาท พุทธมหายาน (มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาสักการะมาก) และศาสนาฮินดู เช่น พระพุทธรูปปางต่างๆ ซุ้มพระประจำวันเกิด เจดีย์แปดเหลี่ยมแบบจีน เจ้าแม่กวนอิม และตัวละครต่างๆในเรื่องรามเกียรติ์ บางส่วนก่อสร้างเสร็จแล้ว ในขณะที่บางส่วนยังก่อสร้างไม่เสร็จเพราะถูกระงับจากทางราชการ เนื่องจากก่อสร้างในเขตโบราณสถานโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตจากกรมศิลปากร แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการรื้อถอนออก ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อทัศนียภาพภายในวัด ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและบดบังโบราณสถาน           สถานที่ตั้งวัดพระนางสร้างตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโบราณสถานแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ต วัดพระนางสร้างได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โดยประกาศในราชราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๒๐๗ ฉบับพิเศษ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๗ และแก้ไขขอบเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๗ง วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๒

           การเดินทางจากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ใช้ถนนเทพกระษัตรี (ทางหลวงหมายลข ๔๐๒) มุ่งหน้าทิศเหนือ (หรือมุ่งหน้าไปทางสนามบินภูเก็ต) ประมาณ ๖.๒ กิโลเมตร จะพบวัดพระนางสร้างทางซ้ายมือ

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook สหาย ไร้ตัวตน

                           http://sac.or.th (ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

                           https://news.phuketindex.com/travel/phuket-92-173490.htmlติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน