ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงร.10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงร.10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Publish 2019-07-25 12:30:33


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี

 

 

 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัดที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาความเหมาะสมรวมถึงในต่างประเทศด้วย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562

 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติคู่กับธงพระอักษรปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับดอกไม้ และกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ประดับธงชาติคู่กับธงพระอักษรปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของราชการ ส่วนบ้านเรือนของประชาชนแล้วแต่ความเหมาะสม

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์ 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน