ในหลวงร.9 ทรงตื่นเต้นเป็นพิเศษ เมื่อทรงทราบว่าสมเด็จพระราชินีฯ พระประสูติกาล เจ้าฟ้าชาย

ในหลวงร.9 ทรงตื่นเต้นเป็นพิเศษ เมื่อทรงทราบว่าสมเด็จพระราชินีฯ พระประสูติกาล เจ้าฟ้าชาย

Publish 2019-07-28 14:04:44


ย้อนไปเมื่อ วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 11.30 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงเคลื่อนที่ของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังมีใจความว่า

เช้าวันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้ประชวรพระครรภ์ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐบาล ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กรรมการแพทย์ และสักขีพยานประสูติ ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรรมการแพทย์คาดการณ์ว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะได้ประสูติพระเจ้าลูกยาเธอในบ่ายวันนี้

 

 จนกระทั่งตอนเย็น ..แม่น ชลานุเคราะห์ โฆษกของสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ ได้อ่านข่าวผ่านสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ "วันนี้เวลา 17.45 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ได้ประสูติพระโอรสโดยสวัสดิภาพ นายแพทย์ตรวจพระอาการรายงานว่า ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ และพระราชกุมาร มีพระอาการทรงสำราญดีทั้งสองพระองค์”

 

 หม่อมราชวงศ์ สุมนชาติ สวัสดิกุล ได้เล่าลงในหนังสือ วงวรรณคดี ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2495 มีความน่าสนใจว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ ประชวรพระครรภ์มาตั้งแต่ เวลา 09.08 น. และประชวรเป็นระยะ ๆ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประทับคอยฟังข่าวด้วยความเร่าร้อนพระราชหฤทัยอยู่ในห้องที่อยู่ติดกับแพทย์กำลังถวายการประสูติ ที่มีแต่นายแพทย์หม่อมหลวง เกษตร สนิทวงศ์ และนางพยาบาลผู้ช่วยประสูติ 3 คน คือ นางสาว ถวิลหวัง ทุติยโพธิ์ นางสาวอาบ สุคันธนาค และนางสาวประเทือง เกาไศยนันท์ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตรี คณะองค์มนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รออยู่ภายนอก

 

 

ทุกคนต่างทราบการประสูติแล้ว ตรงที่ได้ยินพระสุรเสียงของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และในทันทีที่มีผู้บอกว่าเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระกิริยาตื่นเต้นเป็นพิเศษ แล้วทั้งหมดก็เปล่งเสียงไชโยขึ้น 3 ครั้ง และกระโดดโลดเต้นขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ดังสนั่นไปทั้งพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และยังดังสะท้อนมาสู่ประชาชนที่ออกันแน่นขนัดบริเวณสนามเสือป่าอย่างชัดเจน

 

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน