ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์

Publish 2020-07-05 14:46:06


วานนี้ (5/07/2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา รายงานว่า ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 แก่ พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน