กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงให้อธิการบดีจุฬาฯ เชิญปริญญาบัตรมอบนิสิตถึงบ้าน หลังป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงให้อธิการบดีจุฬาฯ เชิญปริญญาบัตรมอบนิสิตถึงบ้าน หลังป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

Publish 2020-09-14 11:57:50


ศ.บัณฑิต เอื้อภากรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เชิญปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปพระราชทานแก่ น.ส.อสมา พุดโต ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ก่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 1-2 ต.ค.63 เป็นกรณีพิเศษ
 เนื่องจากน.ส.อสมา วัย 24 ปี เป็นมะเร็งที่ไต ระยะสุดท้าย ซึ่งเรียนจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางพ่อแม่ของ น.ส.อสมา ได้เขียนจดหมายไปถึงมหาวิทยาลัย จึงได้นำเข้ากราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเมตตาพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งในครั้งแรกจะให้เข้ารับจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเอง แต่นิสิตไม่สามารถเดินทางมาได้ จึงทรงรับสั่งให้อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญปริญญาบัตรมามอบให้นิสิตถึงบ้านพักที่ จ.ปราจีนบุรี
  ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน