เช็กวันเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือน ก.ค. 

เช็กวันเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือน ก.ค. 

Publish 2019-07-09 14:43:25


เข้าสู่เดือนกรกฎาคม 2562 แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนจะได้รับเงินวันไหนกันบ้าง ไปเช็กปฏิทินได้เลย โดยบนเพจเฟซบุ๊ก "พรรคพลังประชารัฐ" ได้โพสต์ข้อความบอกรายละเอียดเอาไว้ว่า "กางปฏิทิน เช็คลิสต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2562 มาตรการต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาดูกันว่าใน เดือนกรกฎาคม 2562 นี้ ผู้มีสิทธิ์จะได้รับค่าอะไรบ้าง"

  

เริ่มกันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

- เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

- ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

- เพิ่มเบี้ยคนพิการ ได้คนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย. 62) ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง ราว 16 ล้านคน

 

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

- เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนนธ.ค. 61-ก.ย.62) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

- เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

- เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

- เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาท ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (จ่ายครั้งเดียว หากได้แล้วจะไม่ได้อีก)

 

ขอบคุณ : พรรคพลังประชารัฐ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

คลังแจกต่อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบ 3 ต้นเดือน ก.ค.

เช็ควันเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ตรวจสอบค่าชุดนักเรียน-ค่าเกษตร จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คลังถกงบ 1.2 หมื่นล้าน ต่อเวลาแจกเงินใส่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มอีก 3 เดือนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน