นายกฯ นักประดิษฐ์ อวยพรปีใหม่ชาวไทย แนะไม่ประมาท ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง สู้ปัญหาปี 2563

นายกฯ นักประดิษฐ์ อวยพรปีใหม่ชาวไทย แนะไม่ประมาท ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง สู้ปัญหาปี 2563

Publish 2019-12-29 12:16:31


นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวอวยพรประชาชน เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ว่า ขออวยพรให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคและภัยอันตรายต่างๆ ทั้งปวง รวมทั้ง ขอให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ตามปัจฉิมโอวาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในดำเนินชีวิต เพราะหลักการทั้งหมดนี้ ถือเป็นหลักการในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่จะเกิดขึ้นในปี 2563 นี้ นายภณวัชร์นันท์ กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกัน ตนก็อยากให้คนไทยทุกคน ช่วยกันส่งกำลังใจให้กับ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จิตอาสา และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพราะพวกเขาเป็นผู้ปิดทองหลังพระ และเสียสละเวลาส่วนตน เพื่อดูแลประชาชนคนไทย ให้กลับบ้านอย่างปลอดภัย ในเทศกาลอันสำคัญยิ่งนี้ 

 

 

 

 "ผมขอถือโอกาสนี้ ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ โปรดดลบันดาลให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป" นายภณวัชร์นันท์กล่าวติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน