เดอะมอลล์ฯ ชี้เเจงข่าวลือเรื่องพนักงานขายของในห้าง ติดเชื้อไวรัส COVID-19

เดอะมอลล์ฯ ชี้เเจงข่าวลือเรื่องพนักงานขายของในห้าง ติดเชื้อไวรัส COVID-19

Publish 2020-03-01 20:00:10


สืบเนื่องจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องพนักงานขายของ ในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ติดเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น ทางบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ทำการตรวจสอบแล้ว จึงขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
 
สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการทั้งในส่วนของห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า รวมถึงร้านค้าผู้เช่า ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกวัน พร้อมทั้ง ให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในจุดที่ให้บริการใกล้ชิดลูกค้า โดยหากพบพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดให้ไปพบแพทย์ทันที และให้หยุดปฏิบัติงานทันที 14 วัน ตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ ทุกสาขา ได้เคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันขั้นสูงสุด โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และมีจุดให้ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ

 บริษัทฯ มีความห่วงใย และขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย และโปรดระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก สำหรับผู้ที่มีเจตนาส่งต่อและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;