ด่วน ผู้ว่าบุรีรัมย์ สั่งปิดเมือง

ด่วน ผู้ว่าบุรีรัมย์ สั่งปิดเมือง

Publish 2020-03-16 14:08:57


วันที่ 16 มีนาคม เพจ“ลุงเนวิน” ได้โพสต์หนังสือแถลงการณ์โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรด COVD-19 ทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อทั่วโลก จำนวน 146,280 ราย มีอาการรุนแรง 6,082 ราย เสียชีวิต 5,441 ราย(ข้อมูล ณวันที่ 14 มีนาคม 2563) สำหรับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ สะสม 144 ราย เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งพบว่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จังหวัดบุรีรัมย์ จะยังไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่มีความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการที่เข้มขัน เพื่อให้คนบุรีรัมย์ และผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นจึงมีมาตรการดังต่อไปนี้
1. ปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณสุข
1.1 การคัดกรองไข้ ผู้ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ ผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ ต่างจังหวัด ได้แก่ การคัดกรองไข้ที่สนามบิน สถานีรถไฟโรงแรมที่พัก และหมู่บ้านด้วย กิจกรรมนายก กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. เคาะประตูบ้าน
1.2 มีระบบการลงทะเบียนติดตามเฝ้าระวังไข้ ตลอด 14 วัน เริ่มตั้งแต่เข้ามาใน จังหวัดบุรีรัมย์ และเชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังสาธารณสุขต่อไป2 หยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค
2.1 ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมการชุมนุมคนจำนวนมาก ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เช่นยกเลิกหรือเลื่อนการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมบันเทิง สันทนาการ จัดงานประเพณี การเรียนภาคฤดูร้อน การเรียนพิเศษ การกวดวิชาบวชณรภาคฤดูร้อน งดตลาดนัด ตลาดเชราะกราว ตลาดคลองถม หากมีกิจกรรมจำเป็นไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้ ต้องแจ้งและขออนุญาตต่อนายอำเภอ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข อย่างเข็มขัน เช่น คัดกรองไข้ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น สนับสนุนให้มีการใช้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และการจัดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร
2.2 สนับสนุนให้มีช้อนกลางส่วนบุคคสำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้ร้านอาหารจัดให้มีช้อนกลางส่วนบุคคลในการรับประทานอาหารร่วมโต๊ะ ต้องมีถ้วยแบ่งน้ำจิ้มส่วนบุคคลสำหรับลูกชิ้นยืนกิน เป็นตัน

 3. การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์
3.1 ด้านการรักษา ได้มีการจัดหอผู้ป่วยยืนยันการวินิจฉัย โดยมีห้องแยก ห้อง ความดันลบ (Negative Pressure) ในทุกโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยหากการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 มีการเตรียมความพร้อม ได้แก่ ห้องแยก จำนวน 12 ห้อง ,Cohort ward (หอผู้ป้วยรวมแยกโรค) 20 เตียง ,ICU สำหรับผู้ป่วยหนัก 3 เตียง ใน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และได้รับการสนันสนุนโรงแรม BRIC BOX  ซึ่งสามารถจัดให้เป็นห้องแยกระบบปิด จำนวนถึง 80 ห้อง โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานสโมสร ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยู"นเต็ด ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์มีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยยืนยันการวินิจฉัยได้มากถึง 115 คน
3.2 ต้านการสอบสวนป้องกันควบคุมโรค ได้มีทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อ (CDCU) ระดับจังหวัด โตยมีแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการอบรม ระบาดวิทยาจำนวน 4 คน และมีทีม CDCU ระดับอำเภอครบทั้ง 23 อำเภอ ซึ่งสามารถให้ความมั่นในกับประชาชนชาวบุรีรัมย์ และผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ได้คลอบคลุมทุกพื้นที่ได้ทันเวลาและขอฝากการรณรงค์ที่สำคัญที่จะสามารถลดการแพร่กระจายโรคมายังจังหวัดบุรีรัมย์ได้โดยการขอความร่มมือด้วยคำสำคัญนี้ "รักพ่อห่วงแม่ทำได้ตัวยการไม่เดินทางสงกรานต์เพื่อหยุดโควิด19"

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน