กำหนดโอนเงิน 3,000 บาท สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม 13 ล้านคนทั่วประเทศ

กำหนดโอนเงิน 3,000 บาท สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม 13 ล้านคนทั่วประเทศ

Publish 2020-05-31 08:51:58เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 ที่เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานว่า..กำหนดโอนเงินเยียวยาใหม่ 3,000 บาท สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคนทั่วประเทศ 

 คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติเงินเยียวยาพิเศษเพิ่มเติม สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคนทั่วประเทศ ได้แก่ 1.เด็กแรกเกิด-6 ขวบ ครอบครัวรายได้น้อย 2.ผู้สูงอายุ  3.ผู้พิการโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กำลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาใหม่ 3,000 บาทนี้ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป โดยผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ จะได้รับเงินในเดือน มิ.ย. (2,000 บ.) และ เดือน ก.ค. (1,000 บ.)

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน