หมอยง ชี้ แม้ไทยจะไร้ผู้ติดเชื้อโควิด-19  แต่วิกฤตยังไม่ผ่านพ้น นอกจากมีวัคซีนในการป้องกัน

หมอยง ชี้ แม้ไทยจะไร้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่วิกฤตยังไม่ผ่านพ้น นอกจากมีวัคซีนในการป้องกัน

Publish 2020-06-08 10:49:25


วันที่ 8 มิ.ย 63  ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว  Yong Poovorawan โดยระบุว่า  โควิด 19 วิกฤตยังไม่ผ่านพ้น

 

 

ถึงแม้ว่าประเทศไทย ไม่พบมีการระบาดในประเทศวิกฤต โควิด 19 ยังไม่ผ่านพ้น ประเทศต่างๆทั่วโลกยังมีผู้ป่วยมากกว่าวันละแสนรายที่มีรายงาน และที่ไม่มีรายงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ และขึ้นอยู่กับการวินิจฉัย
 ถึงแม้ว่าการระบาดจุดใหญ่จะลงสู่ประเทศอเมริกาใต้ ประเทศที่ใกล้บ้านเรา อินเดียและบังคลาเทศ ยังมีการระบาดอย่างรุนแรง และอยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานัก
มีพรมแดนธรรมชาติต่อเนื่องข้ามประเทศ โอกาสที่จะข้ามประเทศ แบบค่อยเป็นค่อยไป มีความเป็นไปได้

 

ในปีนี้ เราจะต้องมีความเคร่งครัด ในการควบคุม ดูแลป้องกันไม่ให้เข้ามาระบาดในบ้านเรา   รวมทั้งทุกคนจะต้องดูแลสุขอนามัย ป้องกันตนเอง ช่วยกันเฝ้าระแวงระวัง
เมื่อมีการเปิดเทอม โรคระบบทางเดินหายใจ โรคต่างๆก็จะเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องมีการวินิจฉัยแยกโรค เป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้มีการควบคุม ป้องกัน
 ข้อมูลการระบาดในโรงเรียน ของทั่วโลกยังมีน้อย  โรงเรียนต่างๆ ทั่วโลกส่วนใหญ่หยุดเรียน แล้วเพิ่งจะมาเริ่มเปิดเรียนในบางประเทศ ด้วยมาตรการต่างๆกัน เราคงจะต้องใช้บทเรียนจากต่างประเทศ ที่มีการเปิดโรงเรียน หลายท่านบอกว่า จะไม่มีการระบาดในเด็กเล็ก ก็คงต้องรอข้อมูล เพราะในช่วงที่ผ่านมา มีการปิดโรงเรียนกัน เด็กนักเรียน ทั่วไปเมื่อติดโรคจะมีอาการน้อย หรือไม่มีอาการ

 

การเฝ้าระวัง สุ่มตรวจ และการศึกษาอย่างละเอียด จะทำให้มีข้อมูล ในการใช้ในการป้องกัน  เวลาผ่อนปรนกิจการ ทุกอย่างที่เกิดขึ้น จะเป็นบทเรียน  การกำหนดระยะห่าง ตามวิถีชีวิตใหม่ การป้องกันเขาและป้องกันเราด้วยการใส่หน้ากากผ้า อนามัย ล้างมือ ใช้แอลกอฮอล์ ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  วิกฤตนี้จะผ่านพ้นไป ก็ต่อเมื่อเรามียารักษาที่ดี หรือวัคซีนในการป้องกันติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน