อ่านกฎหมายชัดๆ ทนายรัชพล ไขข้อข้องใจ สามีภรรยา ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ใครจะได้เป็นคนดูแลลูก

อ่านกฎหมายชัดๆ ทนายรัชพล ไขข้อข้องใจ สามีภรรยา ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ใครจะได้เป็นคนดูแลลูก

Publish 2020-09-16 13:57:38


เพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎหมาย ได้โพสต์รูปภาพ พร้อมข้อความดังนี้

 สามีภรรยา ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ย่อมไม่มีความผูกพันกันตามกฎหมาย หากมีบุตรขึ้นมา บุตรนั้นจะถือว่าเป็นบุตรของฝ่ายหญิงเท่านั้น ฝ่ายชายไม่มีสิทธิ เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546 มีหลักว่า เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น แต่กฎหมายไม่ได้ระบุว่าเด็กเป็นบุตรของฝ่ายชายด้วย ดังนั้น ฝ่ายชายจึงไม่มีสิทธิ
.
แต่ถ้าฝ่ายชายอยากมีสิทธิเลี้ยงดูลูก ก็ต้องไปจดทะเบียนสมรสภายหลัง หรือไปฟ้องศาลให้พิพากษาว่าเป็นลูกของฝ่ายชาย หรือจดทะเบียนรับรองบุตร ถึงจะมีสิทธิปกครองบุตร
.
เรื่องนี้ ถ้าตกลงกันเองได้ ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้ามีการฟ้องศาล ศาลก็จะพิจารณาไปตามหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น....
.ทนายรัชพล ศิริสาคร
ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม
โทร 0957563521
.
#รัชพล #ศิริสาคร #สายตรงกฎหมาย #ยุติธรรม #สนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม #กฎหมายสามัญประจำบ้าน #กฎหมายจราจรฉบับชาวบ้าน #ทนายรัชพล0957563521 #ทนายรัชพลติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน