เอาจริง !! ส.บอลไทย ยื่นคำขาด บีบีซียู เข้าชี้เเจงกรณีถอนทีมดื้อๆ จนเกิดปัญหาวุ่นวายหนัก ภายใน2 วันนี้

เอาจริง !! "ส.บอลไทย" ยื่นคำขาด "บีบีซียู" เข้าชี้เเจงกรณีถอนทีมดื้อๆ จนเกิดปัญหาวุ่นวายหนัก ภายใน2 วันนี้

Publish 2017-05-17 16:58:58

     สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ส่งหนังสือระบุเส้นตาย แจ้งให้ บีบีซียู เอฟซี ทีมในศึกเอ็ม 150 แชมเปียนชิพ เข้าพบภายในวันที่ 19 พ.ค. นี้ เนื่องจากได้ถอนทีมกะทันหัน พร้อมมีปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ที่สำคัญ ทาง เดอะ บิ๊กเเบง ยังผ่อนผัน ไม่ยอมเข้าชี้เเจงกับ สมาคมฯ 

 

 

 
เรื่อง การระงับการดำเนินการของสโมสร บีบี-ซียู เอฟซี

เรียน ประธานสโมสร บีบี-ซียู ฟุตบอลคลับ

อ้างถึง

1. หนังสือเลขที่ BB-CU 0456/2560 เรื่องระงับการดำเนินการของสโมรฟุตบอล บีบี-ซียู ฟุตบอลคลับ ลงวันที่ 26 เมษายน 2560

2. หนังสือ บริษัทวีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

 

 

     ตามที่สโมสร บีบี-ซียู เอฟซี (สโมสรฯ) และบริษัทวีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด (บริษัท วีระวงค์ฯ) ได้มีหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องระงับการดำเนินการของสโมสร บีบี-ซียู เอฟซี ตามที่อ้างถึง ความทราบแล้ว นั้น

 

 

    ในการนี้ บริษัท ไทยลีก จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพรายการ ไทยลีก 2 ซึ่งสโมสรฯ ได้อยู่ในระหว่างเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2 ฤดูกาล 2017 และยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขตามระเบียบที่ออกโดยสมาคมฯ และบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ ยังคงมีประเด็นที่ขอความชัดเจนเพิ่มเติมจากทางสโมสรฯ ดังต่อไปนี้

 

 

    1.ขอให้ทางสโมสรฯ ดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางสมาคมฯ และบริษัทฯ ทราบถึงสถานะของนักกีฬาฟุตบอล ว่าจะสามารถโอนย้ายไปยังสโมสรฟุตบอลอื่นๆ ได้หรือไม่ และสามารถเริ่มต้นโอนย้ายเมื่อไหร่ และมีเงื่อนไขใดๆ ผูกพันระหว่างนักกีฬาฟุตบอล และสโมสรฯ หรือไม่ ทั้งนี้ หากทางสโมสรไม่มีการตอบกลับมายัง บริษัทฯ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 จะถือว่านักกีฬาสามารถเริ่มต้นขึ้นทะเบียนกับต้นสังกัดใหม่ได้ทันที โดยไม่มีข้อผูกมัด และยังคงต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้มีการลงนามตกลงกันไว้


2.ขอทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณีข้อขัดแย้งระหว่างสโมสรฯ กับบุคคลากร และนักกีฬาในสังกัด รวมถึงกรณีการรับผิดชอบต่อสัญญาต่างๆ ที่ได้มีการลงนามตกลงกันไว้

3.ทางสโมสรฯ ได้รับทราบหลักการการรับผิดชอบของสโมสรฯ ต่อกรณีบทลงโทษตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันของบริษัทฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทางสมาคมฯ สุดท้ายนี้ ทางบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสโมสรฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน