สโมสร พีทีที ระยอง จับมือโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง พัฒนานักเตะเยาวชนรุ่นใหม่

สโมสร พีทีที ระยอง จับมือโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง พัฒนานักเตะเยาวชนรุ่นใหม่

Publish 2018-01-17 17:27:25

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17 ม.ค. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ PTT Rayong Academy ระหว่างสโมสร พีทีที ระยอง กับ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

 โดยมี นาย สรัญ รังคสิริ ประธานสโมสร พีทีที ระยอง, นาย วริทธิ์ นามวงษ์ กรรมการบริหาร สโมสร พีทีที ระยอง,นางสาว กมลวรรณ วงศ์วิลัย ผู้อำนวยกานสโมสร พีทีที ระยอง, นาย ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, นาง สุมาลี ถาวรวิริยะนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง พร้อมด้วยคณะนักเตะสโมสร พีทีที ระยอง, คณะนักเตะเยาวชนของ สโมสรพีทีที ระยอง, คณะนักเตะเยาวชนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง, ผู้ปกครอง และสื่อมวลนชนที่เข้าร่วมในงานอย่างคับคั่ง

 


โดย  นายสรัญ รังคสิริ ประธานสโมสร พีทีที ระยอง กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านฟุตบอลแก่นักฟุตบอลเยาวชน ในรุ่นอายุ 13-19 ปี ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาด้าน วิชาการ และปลูกฝังระเบียบวินัย เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพในอนาคต โดย ร่วมมือกับ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนโยบายในการสนับสนุนด้านกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชนในท้องถิ่นอย่างชัดเจน ซึ่งสโมสรจะทำการคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนที่มีความสามารถตามเกณฑ์ที่สโมสรกำหนด เช่นทักษะพื้นฐานในการเล่นฟุตบอล สรีระและความแข็งแรงของร่างกาย และความสามารถในการเล่นเป็นทีม เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จำนวนรุ่นอายุละ 25 คน หรือตามที่จะตกลงกัน ในแต่ละปี ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าว ครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31มีนาคม 2563”

ด้าน นาย ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า “ถือเป็นโอกาสที่ดีของเยาวชนในจังหวัดระยอง ที่สโมสร พีทีที ระยอง มีความมุ่งหวังว่า ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้สามารถสร้างนักฟุตบอล เยาวชนที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีระเบียบวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา สู่วงการฟุตบอลไทย และจะร่วมกันสร้างผลงานที่ดี เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่สโมสร โรงเรียน จังหวัดระยองและประเทศ ต่อไปในอนาคต”


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน