บัตรคนจนบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ เป็นโครงการที่รัฐบาลปัจจุบันใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ได้เเก่ การลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเเละมีวงเงินสำหรับซื้อสินค้าต่างๆ 

ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ระบุผู้มีสิทธิ์ที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการบัตรคนจนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
 3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท ในปี 2560
 4. รายได้ คือ ต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาท 
 5. ทรัพย์สิน เช่น มีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาท 
 6. บ้านและที่ดิน เช่น บ้านขนาดไม่เกิน 25 ตารางวา หรือมีที่ดินเพื่อทำการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่

ตามโครงการ บัตรคนจนผู้มีสิทธิ์สามารถนำบัตรไปใช้ในรูปแบบต่างๆ 

 1. ใช้ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ได้เเก่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ก๊าซหุงต้ม เเละค่าเดินทาง
 2. ใช้สำหรับซื้อสินค้าต่างๆ จากร้านธงฟ้า เเและร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยผู้มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปีจะได้วงเงิน 200 บาทต่อเดือน และผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีจะได้วงเงิน 300 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านทาง 3 ช่องทาง ดังนี้ 

 1. เว็บไซต์ epayment ด้วยการพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไปในระบบ  
 2. Call Center ของ 3 หน่วยงาน ได้แก่   
  -ทีมไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย โทร. 02 6298306-14 ต่อ 503 และ 504  
  -กรมบัญชีกลาง โทร. 02 1092345 
  -สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02 2739020 ต่อ 3224, 3279, 3244, 3236, 3256 และ 3215   
 3. ตรวจสอบรายชื่อจากการติดประกาศในพื้นที่ของทีมไทยนิยม ยั่งยืน 

สำหรับการลงทะเบียนในรอบล่าสุดนี้ กระทรวงการคลังจะเริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงกลางเดือน ธ.ค. 2561 และเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป